มาซิโดเนีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +389

Berovo 33
 Bitola 47
 ห้าม 46
 Delchevo 33
 Demir Hisar 47
 Dojran 34
 Gevgelija 34
 Gostivar 42
 Kavadarci 43
 Kichevo 45
 Kocani 33
 Kratovo 31
 Kriva Palanka 31
 Krushevo 48
 มาโน 31
 Makedonski Brod 48
 Negotino 43
 โอห์ 46
 Pehchevo 33
 พรี 48
 Probistip 32
 Radovish 32
 Resen 47
 Shtip 32
 สโกเปีย 2
 Struga 46
 Strumica 34
 Sveti Nikole 32
 Tetovo 44
 Valandovo 34
 Veles 43
 Vinica 33
 โทรศัพท์มือถือ / บริการพิเศษ
 Cosmofon (GSM900) 75 ... 76
 T-Mobile (GSM900) 70 ... 71


มาซิโดเนีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง