โมร็อกโก หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +212

รหัสเมือง
 คาซาบลังกา 22
 เฟส 55
 Layoune 48
 มาราเกช 44
 Mkncs 55
 อุจดา 56
 ราบัต 37
 Settat 23
 Tanger (แทนเกอร์) 39
 Ttouan 39
 โทรศัพท์มือถือ
 Mdi Tlcom (GSM900) 61 ... 62 ... 66 ... 67 ... 68 ... 70 ... 71 ... 72
 มาร็อก Tlcom (GSM900) 60 ... 63 ... 64 ... 65 ... 69


โมร็อกโก หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง