ฮอนดูรัส หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +504

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้
 หมายเหตุ: หมายเลขโทรศัพท์ในฮอนดูรัสได้รับการแปลง 6-7 หลัก
ฮอนดูรัส หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง