เกาะกรีนแลนด์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +299

รหัสเมือง
 Aasiaat 89 XX XX
 Godthĺb (นุก) 3X XX XX
 Illoqqortoormiut 99 XX XX
 Ilulissat 94 XX XX
 Ivittuut 69 1X XX
 Kangaatsiaq 87 XX XX
 Kangerlussuaq 84 XX XX
 Maniitsoq 81 XX XX
 Nanortalik 61 XX XX
 Narsaq 66 XX XX
 Paamiut 68 XX XX
 Qaanaaq 97 XX XX
 Qaqortoq 64 XX XX
 Qasigannguit 91 XX XX
 Qeqertasuaq 92 XX XX
 Sisimiut 86 XX XX
 Tasiilaq 98 XX XX
 Upernavik 96 XX XX
 Uummannaq 95 XX XX


เกาะกรีนแลนด์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง