ตรินิแดดและโตเบโก หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +868

สายโทรศัพท์ 1 + 868 + จำนวน Local
ตรินิแดดและโตเบโก หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง