คูเวต หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +965

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทั้งหมดชี้ตัวเลขเจ็ดหลัก
คูเวต หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง