โซมาเลีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ `+252

Hargeysa 1
 Mogadiscio 61
โซมาเลีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง