สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +971

อาบูดาบี 2
 อัจมาน 6
 Al Ain 3
 Aweir 58
 Dhayd 6
 Dibba 9
 ดูไบ 4
 Falaj-AL-Moalla 6
 ฟูไจราห์ 70
 Khawanij 48
 ราสอัลไคมาห์-77
 ชาร์จาห์ 6
 Tarif 88
 Umm-อัล Qaiwain 6
 DU (GSM 900/1800) 55
 Etisalat (GSM 900 / 3G 2100) 50


สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง