ฟิจิ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +679

ในปี 2002 ประเทศฟิจิดำเนินการแผนโทรออกใหม่ซึ่งทำให้สมาชิกทุกตัวเลขเจ็ดหลักตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงวิธีการแปลงหมายเลขใหม่จากเลขหกหลักก่อน
 เครือข่ายรูปแบบก่อนหน้านี้โทรออก (หกหลัก) รูปแบบการโทรออกใหม่ (เจ็ดหลัก)
 คง 2XXXXX 3XXXXX 4XXXXX 5XXXXX 6XXXXX 7XXXXX 8XXXXX 3 2XXXXX 3 3XXXXX 3 4XXXXX 6 5XXXXX 6 6XXXXX 6 7XXXXX 8 8XXXXX
 มือถือ 2XXXXX 9XXXXX 9 2XXXXX 9 9XXXXX


ฟิจิ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง