ดินแดนทางใต้ของฝรั่งเศส หมายเลขโทรศัพท์

ดินแดนทางใต้ของฝรั่งเศส หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง