ซูดาน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +249

Atbara 21
 Elobeid 81
 Jedaraf 441
 Kassala 41
 ซูดาน 183
 Kosti 71
 Modurman 11
 พอร์ตซูดาน 31
 Sennar 61
 Shetnzi 616
 Wadmedai 51
ซูดาน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง