มอริเชียส หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +230

ไม่มีรหัสเมืองต้อง
มอริเชียส หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง