นิวเจอร์ซีย์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +44 ...

โทรศัพท์บ้าน +44 1534
 โทรศัพท์มือถือ
 นิวเจอร์ซีย์โทรคมนาคม +44 7797
 แน่นอนว่ามือถือ +44 7700
 ถือ Vodafone +44 7829
นิวเจอร์ซีย์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง