ภูฏาน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +975

รหัสโทร
 รูปแบบการโทรออก: 975 + รหัสเมือง + ตัวเลข 5 หลัก
 Bangtar DAMA 7
 Basochu 2
 Chapcha 8
 Chargary 5
 Chumey 3
 Dagana 6
 Dagapela 6
 Daifam DAMA 7
 Damphu DAMA 6
 Dechencholing 2
 Deothang 7
 Drujegang 6
 Drukgyel Dzong 8
 Gasa 2
 Gedu / ทาลา / Padechu / Sinchekha 5
 Gelephu 6
 Gelpoyshing 4
 Gomtu 5
 ฮา 8
 ฮา (Damthang) 8
 Jakar 3
 Kanglung 4
 Khaling 4
 Kharsadrapchu 2
 Lhamoi Zingkha 5
 Lhuntse 4
 Lingshi DAMA 2
 Lodrai 6
 Mongar 4
 Nganglam 7
 Nganglam DAMA 7
 P / Gatshel 7
 P / Gatshel DAMA 7
 Panbang DAMA 6
 พาโร 8
 Pasakha 5
 Phuntsholing 5
 Punakha 2
 Rangjung 4
 S / Jongkhar 7
 Sakteng DAMA 4
 Samtse 5
 Sarpang 6
 Shaba 8
 Sibsoo 5
 Simtokha 2
 Suray 6
 ตาบา 2
 Tangmachu 4
 ทิมพู 2
 Tingtibi 3
 ทราชิยังเจอ 4
 Trashigang 4
 Trongsa 3
 Tsenkharla 4
 Tsimasham 8
 Tsirang (Damphu) 6
 Wamrong 4
 Wangdue 2
 Wangkha 8
 Zhemgang 3
 Zhemgang DAMA 3
 โทรศัพท์มือถือ
 ภูฏานเปิดตัวบริการโทรศัพท์มือถือในปลายปี 2003 | รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ภูฏานโทรคมนาคม
 B-Mobile (GSM 900) 17


ภูฏาน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง