มาร์ตินีก หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +596

ไม่มีรหัสเมืองต้อง ทุกจุด 6 หลัก
มาร์ตินีก หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง