ประเทศมองโกเลีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +976

รหัสเมือง
 อูลานบาตอร์ 11
 โทรศัพท์มือถือ
 MobiCom GSM 900
ประเทศมองโกเลีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง