กายอานา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +592

รหัส City รายการบางส่วนด้านล่างสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรหัสเมือง / พื้นที่วางในสถานที่ใน 8 กุมภาพันธ์ 2001
 แอนนาเรจิน่า 278
 Bartica 455
 Cove และจอห์น 229
 จอร์จทาวน์ 223 ... 224 ... 225 ... 226 ... 227 (2 ถูกบันทึกอยู่ในจำนวนแลกเปลี่ยนเก่า)
 Ituni 441
 ลินเด็น 444
 Mabaruma 777
 Mahaica 228
 Mahaicony 221
 อัมสเตอร์ดัม 333
 ความหวังใหม่ 266
 Rosignol 330
 Timehri 261
 Vreed-en-Hoop 264
 ราชประสงค์ 337


กายอานา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง