மங்கோலியா அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +976

பெருநகரம் குறியீடுகள்
 உளான்பாத்தர் 11
 கைபேசி
 MobiCom ஜிஎஸ்எம் 900
மங்கோலியா அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்