Gibraltar Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +350

đường đất 5 hoặc 6 chữ số di động số điện thoại có 8 chữ số tận cùng bằng 000
 Điều này là do Tây Ban Nha từ chối nhận 350 mã mà đã giới hạn Gibraltar đến 30.000 số điện thoại truy cập từ Tây Ban Nha sử dụng mã tỉnh 9567
 Các cuộc gọi đến điện thoại cố định ở Tây Ban Nha yêu cầu chỉ số 9 chữ số không có mã 0034 mặc dù điều này được sử dụng cho điện thoại di động

Gibraltar Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố