Singapore Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +65

Thành phố Codes không cần thiết.
 Singapore đã trải qua một sự thay đổi kế hoạch đánh số vào năm 2002. Trước số 7 chữ số được bắt đầu bằng một "6" để hình thành một số gồm 8 chữ số.
 Singtel GSM-900/1800
 MobileOne GSM-900/1800
 MobileOne CDMA-1900
 Starhub GSM-1800

Singapore Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố