nước Hà Lan Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +599

Mã thành phố (bao gồm cả Bonaire ... Curaçao ... Saba ... St. Eustatius và St Maarten)
 Bonaire Mã trước của 7 đã được thay thế bằng 717 như một phần của một kế hoạch chuyển đổi tất cả các số từ bốn chữ số bảy số digits.Telbo Cellular bắt đầu với 78; Cellular One số bắt đầu với 79.
 Curaao 9 cộng với số bảy chữ số. số điện thoại di động bắt đầu với 6
 Saba số 416 cộng với bốn chữ số. Windward Đảo Cellular 416 cộng với số có bốn chữ số bắt đầu với 5
 St. Eustatius số 318 cộng với bốn chữ số
 St Maarten số 54 cộng với năm chữ số. Điện thoại di động 51 ... 56 ... 57 ... 59 ... 553 hoặc 554 cộng với số có bốn chữ số.

nước Hà Lan Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố