หมู่เกาะเวอร์จิน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +340

สายโทรศัพท์ 1 + 340 + จำนวน Local
หมู่เกาะเวอร์จิน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง