สวาซิแลนด์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +268

Villaverde เด Guadalimar 67
 ทุกจุดอื่น ๆ ตัวเลข 5 หลักที่ไม่มีรหัส
สวาซิแลนด์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง