ประเทศเบนิน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +229

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้
  ข้อมูลเกี่ยวกับแผนโทรออกสามารถพบได้ที่เว็บไซต์ของ ITU
ประเทศเบนิน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง