อุซเบกิ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +998

Andijan 74
 Bukara 65
 Djizak 72
 Ferghana 73
 Kashkadaria 75
 Karakalpakia 61
 Khorezm 62
 Samarkand 66
 Surkhandaria 76
 Syrdariya 67
 ทาชเคนต์ 71
อุซเบกิ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง