เบอร์มิวดา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +1

รหัสโทรศัพท์
  รหัส 441
 สายโทรศัพท์ 1 + 441 + จำนวน Local
เบอร์มิวดา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง