สวาลบาร์ด หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +47

เป็นส่วนหนึ่งของนอร์เวย์
สวาลบาร์ด หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง