กินีบิสเซา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +224

ถิ่นที่อยู่ หมายเลขสมาชิก
 สิ้นเนื้อประดาตัว 31 XXXX
 CBG Kamsar 32 XXXX
 โกนากรี 41 XXXX XXXX 42 43 45 XXXX XXXX XXXX 46
 Dalaba 69 XXXX
 Faranah 81 XXXX
 Gueckedou 97 XXXX
 Kankan 71 XXXX
 Kindia 61 XXXX
 Kissidougou 98 XXXX
 Labe 51 XXXX
 Macenta 94 XXXX
 Mamou 68 XXXX
 Nzerekore 91 XXXX
 Pita 53 XXXX
 RillLabe 52 XXXX
 โทรศัพท์มือถือหมายเลขสมาชิก
 Intercel 10 XXXX XXXX 35 40 XXXX
 Sotelgui 21 XXXX XXXX 22 23 25 XXXX XXXX XXXX 26 27 28 XXXX XXXX XXXX 29 33 34 XXXX XXXX XXXX 54 55 57 XXXX XXXX XXXX 58 59 XXXX
 Spacetel 66 XXXX XXXX 67 69 XXXX
กินีบิสเซา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง