แองโกลา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +244

รหัสเมือง
 Baia Farta 72
 Bela Vista 72
 เบง 72
 บิน 31
 Catete 34
 Catumbela 72
 Caxito 34
 Cubal 72
 Cunene 65
 Dombe แกรนด์ 72
 Ganda 72
 Huila 61
 Huambo 41
 Kuito 48
 Lobito 72
 ลูอันดา 2
 Lubango 61
 Lucapa 52
 Luena 54
 แลงก์ 51
 น็อง 49
 Namibe 64
 Ndalatando 35
 Ondjiva 65
 Saurimo 53
 Sumbe 36
 Tombwa 64
 Uíge 33
 Xangongo 65
 โทรศัพท์มือถือ
  แองโกลาโทรคมนาคม (AMPS800) 91
 Unitel (GSM900) 92


แองโกลา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง