แอฟริกาใต้ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +27

รหัสเมือง
 ฟอนเทน 51
 เคปทาวน์ 21
 เดออาร์ 571
 เดอร์ 31
 ลอนดอนตะวันออก 431
 Gordons เบย์ 24
 โจฮันเน 11
 โจฮันเน CBD 102 ... 103
 La Lucia 31
 ริทซ์ 331
 Port Elizabeth 41
 พริทอเรี 12
 Sasolburg 16
 Somerset West 21
 Uitenhage 41
 Welkom 57
 คำนำหน้ามือถือ
 Cell-C 84
 MTN 73 ... 83
 Vodacom 72 ... 82
แอฟริกาใต้ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง