ลาว หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +856

รหัสเมือง
 Loungprabang 71
 โทรศัพท์มือถือ 20
 ปากเซ 31
 ปากซัน 54
 Svannakhet 41
 ท่าแขก 51
 เวียงจันทน์ (Capital) 21
ลาว หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง