ซาอุดิอาราเบีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +966

Abha 7
 Abqaiq 3
 Al Khobar 3
 อัล Markazi 2
 อัลยุโรป 1
 อนรรฆ 3
 Bukayriyah 6
 Damman 3
 Dhahran (Aramco) 3
 ลูกเห็บ 6
 Hawiyah 2
 Hawtah 1
 Hofuf 3
 เจดดาห์ 2
 Jubail 3
 คาห์ฟ 3
 Khamis Mushait 7
 ไลลา 1
 เมกกะ (เมกกะ) 2
 Medin 4
 ภาคเมดินา 4
 Mubarraz 1
 Najran 7
 ภาค Qassim 6
 Qatif 3
 Qedieyeh 3
 Rabigh 2
 Ras Tanurah 3
 ริยาด 1
 Safwa 3
 Shaqra 1
 Sihat 3
 ภาคใต้ 7
 Tabouk 4
 Taif 2
 Tarut เกาะ - Mina และดารินทร์ 3
 Yanbou 4
 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2004 คำนำหน้าโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยน 5-50
 ซาอุดิเทเลคอม GSM90050


ซาอุดิอาราเบีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง