เอลซัลวาดอร์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +530

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุด 7 หลัก
เอลซัลวาดอร์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง