ปาเลา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +680

ไม่มีรหัสเมืองต้อง ทุกจุด 7 หลัก
ปาเลา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง