ปาปัวนิวกินี หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +675

รวมทั้งทะเลเกาะ ... สมรภูมิ ... ใหม่สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ใหม่
 ไม่มีรหัสเมืองต้อง ทุกจุด 7 หลัก (ทะเลเกาะจะต้องผ่านการดำเนินการ


ปาปัวนิวกินี หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง