สหรัฐอเมริกา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +1

207-200 XXXX mobileSprint Spectrum L.P.
 301-878 XXXX geographicVerizon แมรี่แลนด์อิงค์
 305-813 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 305-954 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 305-991 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 317-952 XXXX geographicAmeritech อินดีแอนา
 500 XXXXXXX ส่วนบุคคล
 504-424 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ภาคกลางเบลล์โทร
 530-286 XXXX geographicHappy วัลเลย์ จำกัด โทรศัพท์
 530-294 XXXX geographicCitizens โทรคมนาคม Ca. Dba Frontier ดอทคอมของ Ca
 530-336 XXXX geographicCitizens โทรคมนาคม Ca. Dba Frontier ดอทคอมของ Ca
 561-430 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 561-904 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 704-955 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 706-901 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 716-971 XXXX geographicFrontier โทรศัพท์ของโรเชสเตอร์ Inc
 785-884 XXXX geographicSouthwestern เบลล์
 786-800 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 800 XXXXXXX โทรฟรี
 810-570 XXXX geographicAmeritech สื่อสารมือถือ - Llc - Mi
 812-880 XXXX geographicWestel - อินเดียแนโพลิ จำกัด
 866- XXXXXXX โทรฟรี
 877 XXXXXXX โทรฟรี
 880- XXXXXXX โทรฟรี
 881- XXXXXXX โทรฟรี
 882- XXXXXXX โทรฟรี
 883- XXXXXXX โทรฟรี
 884- XXXXXXX โทรฟรี
 885- XXXXXXX โทรฟรี
 886- XXXXXXX โทรฟรี
 887- XXXXXXX โทรฟรี
 888- XXXXXXX โทรฟรี
 889- XXXXXXX โทรฟรี
 900- XXXXXXX อัตราเบี้ยประกันภัย
 904-205 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 904-420 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 904-550 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 908-714 XXXX geographicFocal สื่อสารคอร์ปของรัฐนิวเจอร์ซีย์
 910-405 XXXX geographicCarolina โทร และโทร จำกัด (สห Sym)
 910-415 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 910-469 XXXX mobileCellco ห้างหุ้นส่วนจำกัด Dba Verizon Wireless - Nc
 910-510 XXXX geographicCamden โทรศัพท์และโทรเลขอิงค์ จำกัด
 910-553 XXXX geographicDeltacom
 910-614 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 910-837 XXXX geographicDeltacom
 910-968 XXXX geographicUs Lec อร์ทแคโรไลนาอิงค์
 918-265 XXXX geographicSaco แม่น้ำมือถือโทร Co Dba ดาวเซลลูลาร์
 941-222 XXXX geographicComcast โทรศัพท์ของฟลอริด้า Llc - ชั้น
 941-241 XXXX geographicComcast โทรศัพท์ของฟลอริด้า Llc - ชั้น
 941-245 XXXX geographicComcast โทรศัพท์ของฟลอริด้า Llc - ชั้น
 941-817 XXXX geographicWinstar สื่อสาร Llc - ชั้น
 954-306 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร
 954-407 XXXX geographicBellsouth โทรคมนาคม Inc Dba ภาคใต้ของเบลล์โทรและโทร


สหรัฐอเมริกา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง