เกาะแฟโร หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +298

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้
เกาะแฟโร หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง