คีร์กีสถาน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +996

รหัสเมือง
 บิชเคก 312
 Osh 322
 รหัสมือถือ
 Bitel GSM 900502
 Katel 517
คีร์กีสถาน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง