ไฮติ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +509

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุด 6 หลัก
 Comtel 420
 Haitel 510
 ไอริส 851
 Rectel 330
ไฮติ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง