กัวเตมาลา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +502

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุด 7 หลัก
กัวเตมาลา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง