มัลดีฟส์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +960

ไม่มีรหัสเมืองต้อง
มัลดีฟส์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง