เยเมน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +967

เอเดน 2
 Almahrah 5
 Amran 7
 Hodeidah 3
 เสนา 1
 Taiz 4
 yarim 4
 Zabid 3
เยเมน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง