เลบานอน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +371

รหัสเมือง
 Antelias 4
 Baabda 5
 เบรุต 1
 Jezine 7
 จูนิเย๊ะ 9
 Saida 7
 ตริโปลี 6
 Zahle 8
เลบานอน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง