มอนต์เซอร์รัต หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +664

เป็นส่วนหนึ่งของนอร์ทอเมริกันเลข Plan - รหัสประเทศ 1
 สายโทรศัพท์ 1 + 664 + จำนวน Local
มอนต์เซอร์รัต หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง