สิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +65

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้
 สิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่แผนเลขหมายในปี 2002 ก่อนหน้านี้ตัวเลข 7 หลักที่มีคำนำหน้าด้วย "6" ในรูปแบบจำนวน 8 หลัก
 Singtel ระบบ GSM 900/1800
 โมบาย ระบบ GSM 900/1800
 โมบาย CDMA-1900
 Starhub GSM-1800
สิงคโปร์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง