சவூதி அரேபியா அழைப்பு குறியீடுகள்

Abha 7
Abqaiq 3
Al Khobar 3
Al Markazi 2
Al Ulaya 1
Anak 3
Bukayriyah 6
Damman 3
Dhahran (Aramco) 3
Hail 6
Hawiyah 2
Hawtah 1
Hofuf 3
Jeddah 2
Jubail 3
Khafji 3
Khamis Mushait 7
Layla 1
Makkah (Mecca) 2
Medin 4
Medina Region 4
Mubarraz 1
Najran 7
Qassim Region 6
Qatif 3
Qedieyeh 3
Rabigh 2
Ras Tanurah 3
Riyadh 1
Safwa 3
Shaqra 1
Sihat 3
Southern Region 7
Tabouk 4
Taif 2
Tarut Island - Mina and Darin 3
Yanbou 4
Since 1 May 2004 mobile phone prefix was changed from 5 to 50
Saudi Telecom GSM90050


சவூதி அரேபியா பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்