ஐக்கிய அரபு நாடுகள் அழைப்பு குறியீடுகள்

Abu Dhabi2
Ajman 6
Al Ain3
Aweir58
Dhayd6
Dibba9
Dubai4
Falaj-al-Moalla6
Fujairah70
Khawanij48
Ras-al-Khaimah77
Sharjah6
Tarif88
Umm-al-Qaiwain6
DU (GSM 900/1800) 55
Etisalat (GSM 900/3G 2100)50


ஐக்கிய அரபு நாடுகள் பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்