லெபனான் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +371

பெருநகரம் குறியீடுகள்
 Antelias 4
 Baabda 5
 பெய்ரூட் 1
 Jezine 7
 Jounieh 9
 Saida 7
 திரிப்போலி 6
 Zahle 8
லெபனான் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்