லாவோஸ் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +856

பெருநகரம் குறியீடுகள்
 Loungprabang 71
 மொபைல் தொலைபேசிகள் 20
 பாக்சே 31
 Pakxan 54
 Svannakhet 41
 Thakhek 51
 வியன்டியன் (தலைநகர்) 21
லாவோஸ் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்