ஆப்கானிஸ்தான் அழைப்பு குறியீடுகள்

நாட்டின் குறியீடு +93

பெருநகரம் குறியீடுகள்
 ஹார்ட் 40
 ஜலாலாபாத் 60
 காபூல் 20
 காந்தகார் 30
 மஸார்-இ-ஷெரிப் 50
 கைபேசி
 மொபைல் போன்கள் 70
ஆப்கானிஸ்தான் அழைப்பு குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாட்டின் குறியீடு, நகர குறியீடுகள்